Idea Festiwalu RAPORT Drukuj

W tym roku mija 5 lat od pierwszej edycji Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT w Gdyni. W ciągu czterech dotychczasowych edycji pokazaliśmy ponad 60 spektakli, odbyło się wiele istotnych wydarzeń promujących dramaturgię współczesną, włączywszy w to przyznawaną od trzech lat Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że nasz Festiwal stał się głównym miejscem promocji rodzimej dramaturgii. Doceniając pracę wszystkich, którzy tworzyli Festiwal od samego początku,
po pięciu latach pracy nad programem festiwalu, mamy wystarczająco dużo doświadczeń i przemyśleń by dokonać kilku zmian w jego dotychczasowym profilu oraz wyraźniej zaakcentować te kwestie, które wydają nam się wciąż niezmiernie ważne.

Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT został pomyślany jako wydarzenie poświęcone wyłącznie nowej polskiej dramaturgii. Najbliższa, 5 edycja również jest jej poświęcona. Ale pod określeniem „dramaturgia” rozumiemy przede wszystkim tekst dramatyczny, pisany przez autora. W programie festiwalu nie można znaleźć spektakli reprezentujących nurt teatru postdramatycznego, nie jest naszym celem także prezentowanie autorskich czy reżyserskich scenariuszy. Jeśli Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT ma znaczenie, to wynika ono z faktu, iż jest jedynym miejscem prezentacji dramaturgii współczesnej w Polsce, że jest miejscem dramatopisarzy.

W tegorocznym programie festiwalu znajdują się najważniejsze wystawienia sztuk napisanych przez najważniejszych polskich autorów, ale tym razem program festiwalu został rozszerzony o spektakle zagraniczne. Nie znaleźliśmy powodów, by je pomijać. Obecność spektakli zagranicznych w programie festiwalu jest dla nas również wyzwaniem. Każe nam bowiem zastanowić się nad obecnością polskiej kultury w międzynarodowym obiegu sztuki, a także obrazem Polski i Polaków istniejącym w świecie i również w kulturze. W cyklu debat i spotkań będziemy stawiać pytanie o uniwersalność polskiej kultury, o szansę translacji jej podstawowych motywów.

Oprócz głównego nurtu festiwalu prezentujemy program towarzyszący, poświęcony zjawisku z pogranicza dramaturgii, teatru, sztuk wizualnych, nauki, jakim jest performing lecture. Specjalne działania kierujemy w stronę dramaturgii dla dzieci i młodzieży, by zwrócić uwagę na często pomijaną, a niezwykle intensywnie rozwijającą się twórczość dramaturgiczną dla najmłodszych. Chcemy pokazać dramaturgię jako ważne i wielowątkowe zjawisko na polskiej scenie teatralnej. Istotne miejsce w programie festiwalu znajdują działania warsztatowe i edukacyjne dla publiczności. Dotyczą one zarówno dramaturgii, jak i samych przedstawień festiwalowych. Część tych działań będzie miała miejsce w przestrzeni miasta. Chcemy, by festiwal był nie tylko świętem teatru i jego publiczności, ale także świętem miasta i głównym wydarzeniem  kulturalnym jesieni w Trójmieście.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT, stanie się rozpoznawalnym w Europie promotorem dramaturgii, stwarzającymi możliwości współpracy pomiędzy polskim autorami a teatrami w całej Europie. Ale przede wszystkim chcemy by wzbogacenie programu dało naszej publiczności dodatkowe przeżycia artystyczne i impuls intelektualny. Dlatego liczymy na Państwa obecność na spektaklach, czytaniach nominowanych do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej tekstów, warsztatach, dyskusjach i debatach. To jest festiwal publiczności. Teatr jest dla publiczności. Dramaturgia jest dla publiczności.


Paweł Wodziński
Dyrektor Programowy
5 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT