Justyna Sobczyk Drukuj

Urodzona w 1977 roku w Toruniu. Ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2000), Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr oligofrenopedagogiki, 2002), podyplomowe studia pedagogiki teatru/ Theaterpädagogik na Uniwersität der Künste w Berlinie (Master of Arts, 2004). Stypendystka organizacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel und Osteuropa) oraz DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). W trakcie studiów aktorka alternatywnego teatru Wiczy w Toruniu. Od 5 lat realizuje program pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (projekty: Szkoła Widzów, TiSZ, TiSZ Anex). Prowadzi Teatr 21 przy Zespole Szkół Społecznych Dać Szansę w Warszawie. Współpracowała z teatrami: Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, realizując edukacyjne projekty z młodzieżą.