Alicja Rubczak Drukuj

Freelancer, młoda krytyk i badacz teatru. Doktorantka w Zakładzie Estetyki Literackiej w Studium Doktoranckim Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, gdzie pisze doktorat o postmdramatyzmie w teatrze dla dzieci. Absolwentka poznańskiego kulturoznawstwa i polonistyki. Prowadziła liczne warsztaty z zakresu krytyki sztuki, zwłaszcza krytyki teatralnej oraz dziennikarstwa, także w ramach projektu Lato w Teatrze. Raczkujący kurator projektów teatralnych, zajmuje się promocją polskiego teatru na świecie, gość licznych festiwali i konferencji zagranicznych, m.in. w Japonii, Danii i we Włoszech. Publikowała w „Teatrze Lalek”, „Didaskaliach”, „Dialogu”, „Teatrze”, „Scenie”, „Pro Arte”, recenzowała spektakle w ramach projektu Nowa Siła Krytyczna. Współpracuje m.in. z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie oraz Fundacją Nuova, przygotowując projekty teatralne i artystyczne dla dzieci.

Pisze jedynego w Polsce bloga poświęconego teatrowi młodych widzów: www.alicjarubczak.wordpress.com