Alevtina Kakhidze / Kijów "Mogę wyprowadzić Twojego psa na spacer 2" Drukuj

Termin: 24 listopada, godz. 23:15

 

 

Rodzice artystów czy kuratorów często nie rozumieją, co dokładnie robią ich dzieci, i dlaczego poświęcają się tak niekonkretnemu, nie­do­chodowemu i nieperspektywicznemu zajęciu jak sztuka współczesna, per­for­mance albo teatr eks­perymen­talny. Dla takich osób uprawianie sztuki staje się więc pewnego rodzaju permanentną negocjacją, polem, które trzeba sobie wypracować poprzez działanie, interpretację i stworzenie wartości dodanej. Ukraińska artystka Alevtina Kakahidze, żona inżyniera i dewelopera Volodymyra Babyuka, od trzynastu lat prowadzi taką codzienną negocjację z mężem. Jej częste podróże zagraniczne i pobyty na rezydencjach artystycznych stawały się dla Vovy nieznośne: wspólnie postanowili więc stworzyć cen­trum pobytów twórczych w ogrodzie ich dużego domu pod Kijowem. „Teraz świat przyjedzie do ciebie” – zaproponował mąż. W ich nowym domu brak właściwie przedmiotów: krzesła Philippe’a Starcka, lub zdjęcia Cindy Scher­man są zastąpione kopiami naszkicowanymi przez artystkę. Ostat­nio Alevtina i Vova pod­pisali kon­trakt małżeński, który stanowi o podziale dóbr w przypadku roz­wodu. Na jego mocy wielki dom z trzema sypialniami i trzema łazienkami oraz całe wyposażenie, dwa auta i cztery psy okazały się mniej warte od zbioru rysunków artystki przedstawiających obiekty marzeń: luksusowe towary, antyki i dzieła sztuki, warte tyle samo co ich pierwowzory. Alevtina w inscenizowanym wykładzie prze­stawi historię swojego małżeństwa i wieloletnie sposoby negocjacji z mężem na temat znaczenia i interpretacji sztuki oraz tworzenia wartości dodanej.

 

Alevtina Kakhidze (notka biograficzna)